Karama tuottaa Lappeenrannan kaupungille KVR-urakkana Hovinpellon päiväkodin. Hankkeen suunnittelussa on toteutettu tilaajan toivomaa puuarkkitehtuuria suunnittelutoimisto Ovaskainen Oy:n kanssa. Toteutuksessa käytämme tietomallipohjaista hankkeen ohjausta. Hovinpellon päiväkotiin tulee 6 ryhmää, joissa on 144 hoitopaikkaa.