Palvelut

Rakentaminen

Uudisrakentaminen

Tyypillinen uudiskohteen tilaajamme on kunta tai kaupunki ja kohteena on julkinen rakennus. Rakennamme esimerkiksi kouluja, päiväkoteja tai terveyskeskuksia.

Uudiskohteissa toimimme pääurakoitsijana. Rakentamisprosessin aikana hyödynnämme yhteistyössä suunnittelijoiden ja alihankkijoiden kanssa reaaliaikaista suunnittelutietoa ja sähköistä tietomallia, mikä parantaa ennakoitavuutta ja takaa laadukkaan työnjäljen.

Korjausrakentaminen

Kokonaisvaltaisen korjausrakentamisen kohteitamme ovat eri-ikäiset rakennukset aina kerrostaloista julkisiin rakennuksiin. Vuosien myötä meille on kehittynyt vankka näkemys siitä, mitä kussakin kohteessa voi ja kannattaa tehdä. Meiltä löytyy myös luovuutta löytää ratkaisu, joka huomioi iäkkään rakennuksen erityisrakenteet ja esimerkiksi Museoviraston asettamat reunaehdot. Konkreettista arvonnousua kerrostalokiinteistölle tuo puolestaan lisäkerrosrakentaminen, johon meillä on useita valmiita ratkaisumalleja.

Asunnot ja loma-asuminen

Yksityisten rakennuttajien tai matkailuyritysten tilaamissa kohteissa korostuu yksityiskohtiin ja rakennusmateriaaleihin liittyvä erityisosaamisemme. Työstämme esimerkiksi kotimaisesta puusta näyttäviä ja luontoa kunnioittavia rakenteita. Tyypillisiä kohteitamme ovat pientalo-, rivitalo- ja lomahuvila-alueet.

Rakennamme rivitaloyhtiöt RS-järjestelmän edellyttämillä vastuilla. Palvelu on suunnattu pääsääntöisesti yksityisasiakkaille ja kiinteistösijoittajille. Tämä urakkamuoto sisältää hankekehitystehtäviä sekä suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviä, joiden kustannukset asetetaan haluttuun tavoitehintaan projektin alussa.

Urheilu- ja liikuntapaikat

Erityisosaamista ja -rakentamista edellyttävissä kohteissa olemme uusien ja mieluisten haasteiden edessä. Siinä mitä emme vielä osaa, käännymme luotettavan yhteistyöverkostomme puoleen. Urheilu- ja liikuntapaikat ovat hyvä esimerkki tahdostamme olla mukana rakentamassa toimivaa, hyvinvointia edistävää suomalaista infrastruktuuria, joka jättää ammattitaitomme jäljen myös tuleville sukupolville.

Projektinjohto

Projektinjohto palvelumme tehostaa rakennushankkeen läpivientiä. Systemaattisilla menettelytavoilla ohjaamme hanketta kokonaisuutena. Tehtävien ja vastuiden jaolla varmistamme kustannusten ja aikataulun pysyvyyden sovituissa raameissa. Hyvällä tiedonkululla ja ohjauksella varmistamme työn laadun, virheettömyyden ja ehkäisemme lisäkustannusten syntymistä.

 

Maalausurakointi

Tarjoamme projektin kokonaisvastuullista hoitamista tai annamme projektinjohtotaitomme asiakkaan käyttöön, esim. julkisivujen kunnostuksissa.